Η Μονάδα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Έρευνας», ανήκει στις Επιστημονικές Μονάδες του Α’ Κύκλου. Στις αρμοδιότητες της Μονάδας εντάσσεται:

  • η μελέτη και επεξεργασία ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της οργάνωσης και της διοίκησης των σχολικών μονάδων, όπως η λειτουργία της διεύθυνσης- ηγεσίας και η οργανωσιακή συμπεριφορά στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων, ζητήματα που συνδέονται με τη διοίκηση προσωπικού και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και διαχείριση των λειτουργιών και διαδικασιών της εκπαιδευτικής εργασίας.
  • η γνωμοδότηση αναφορικά με την έγκριση διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών και την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα, όπως (ενδεικτικά) οι λειτουργίες της διοίκησης, διεύθυνση και ηγεσία, αποτελεσματική διοίκηση, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων, οργανωσιακή συμπεριφορά, διοίκηση αλλαγών, εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, κλπ στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top