Η Μονάδα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Εργασίας», ανήκει στις Επιστημονικές Μονάδες του Α’ Κύκλου. Στις αρμοδιότητες της Μονάδας εντάσσεται:

  • η μελέτη και επεξεργασία ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της οργάνωσης και της διοίκησης των σχολικών μονάδων, όπως η λειτουργία της διεύθυνσης- ηγεσίας και η οργανωσιακή συμπεριφορά στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων, ζητήματα που συνδέονται με τη διοίκηση προσωπικού και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και διαχείριση των λειτουργιών και διαδικασιών της εκπαιδευτικής εργασίας.
  • η γνωμοδότηση αναφορικά με την έγκριση διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών και την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα, όπως (ενδεικτικά) οι λειτουργίες της διοίκησης, διεύθυνση και ηγεσία, αποτελεσματική διοίκηση, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων, οργανωσιακή συμπεριφορά, διοίκηση αλλαγών, εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, κλπ στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ονοματεπώνυμο 
Προβατάρη Σοφία (Συντονίστρια)
Βαρελά Μαρία
Κυρίμης Αδαμάντιος
Νέλλα Αθηνά
Πολυζώης Γεώργιος
Χαλκιώτης Δημήτριος
Ειδικότητα
ΠΕ15
Οικιακής Οικονομίας
ΠΕ18.07
Ιατρικών Εργαστηρίων
ΠΕ17.06  
Μηχανολόγων ΤΕΙ
ΠΕ09 / ΠΕ10
Οικονομολόγος / Κοινωνιολόγος
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ70
Δάσκαλος
Ιδιότητα
Εισηγήτρια
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο
213-1335-144
213-1335-358
213-1335-357
213-1335-356
213-1335-561
213-1335-401
Email
sprovatari
[at]iep.edu.gr
mvarela
[at]iep.edu.gr
akyrimis
[at]iep.edu.gr
anella
[at]iep.edu.gr
gpolizois
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top