Οδηγός Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (2η έκδοση- Μάρτιος 2017)

2018 01 31 odigos diadikasion2018

Για την άρτια διαχείριση των Έργων που υλοποιούνται από το ΙΕΠ και εντάσσονται στο πλαίσιο Προγραμμάτων ΕΣΠΑ το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων προχώρησε στην κατάρτιση ενός Οδηγού Διαδικασιών Διαχείρισης, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Φορέα.

[Ο Οδηγός σε μορφή pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top