ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αναστασία Παυλίδου, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Paylidou AnastasiaΣπουδές

Η Αναστασία Παυλίδου είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994) και, κατόπιν υποτροφίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διδακτική της Γλώσσας (2004) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2008 ολοκλήρωσε διετή μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει συνολικά εικοσαετή εκπαιδευτική υπηρεσία εκ της οποίας δεκαετή διδακτική εμπειρία στην δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από το 2009 έως και το 2012 υπηρέτησε με απόσπαση στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών συμμετέχοντας ως μέλος ομάδων έργου υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο επιχειρησιακό  πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

Από το 2017 υπηρετεί με απόσπαση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο αυτοτελές Τμήμα Έργων και Δράσεων, με αρμοδιότητες: α)την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων ή δράσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που (συγ)χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και β)την παροχή σύμφωνης ή μη γνώμης στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων.  

Είναι μέλος των επιστημονικών μονάδων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: «Σχολική Διοίκηση, Δημοκρατία και Ισότητα Φύλων» (Α΄ κύκλος) και «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φιλολογία» (Β΄ κύκλος). Στο πλαίσιο αυτό γνωμοδοτεί σχετικά με την υλοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαγωνισμών καθώς και την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συμμετέχει σε αξιολόγηση προτάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και τη νεολαία (Comenius, Erasmus), μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, καθώς και σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για αποφοίτους δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Επιστημονικό  Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως τη διδακτική της γλώσσας και τη φιλοσοφία, αλλά και την δημοκρατική παιδεία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια  για εκπαιδευτικά θέματα αλλά και σχετικά με τη διαχείριση έργων και τις νέες τεχνολογίες. 

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Αιρετό μέλος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού: σύμβουλος της 4ης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθηναίων (2010-2014), συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και εθελοντισμός σε δράσεις διαγενεακής αλληλεγγύης.

Είναι μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας, του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Προβατάρη Σοφία
(Προϊσταμένη)
ΠΕ80
(Οικονομίας)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335128sprovatari[at]iep.edu.gr
Βυθούλκα Αναστασία CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335144avithoulka[at]iep.edu.gr
Ζιάκα Δήμητρα-Ισμήνη CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335143dziaka[at]iep.edu.gr
Ιωαννίδου Μαρία-Ελένη CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335561mioannidou[at]iep.edu.gr
Κακαρά Αλεξάνδρα CV icon
ΠΕ84
(Ηλεκτρονικών)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335358akakara[at]iep.edu.gr
Κυριακίδη Ειρήνη CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335168ekyriakidi[at]iep.edu.gr
Νίκα Μαρία CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Παπαδοπούλου Άννα CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335217annapapadopoulou[at]iep.edu.gr
Παπαθανασίου Θεοδώρα CV icon
ΠΕ89.01
(Καλλιτεχνικών Σπουδών)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335359thpapathanasiou[at]iep.edu.gr
Παυλίδου Αναστασία CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335146apavlidou[at]iep.edu.gr
Πιτσικάλης Σταύρος CV icon
ΠΕ84
(Ηλεκτρονικών)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335360spitsikalis[at]iep.edu.gr
Ραυτόπουλος Βασίλειος CV icon
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335552vraftopoulos[at]iep.edu.gr
Σταθάκη Καλλιόπη
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335144kstathaki[at]iep.edu.gr
Τρούκη Παρασκευή
ΠΕ
(Ανθρωπιστικών Επιστημών)
Προσωπικό ΙΕΠ2131335402etrouki[at]iep.edu.gr
Φύκαρης Γεώργιος CV icon
ΠΕ90
(Ναυτικών)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335356gfikaris[at]iep.edu.gr
Χριστόπουλος Πέτρος CV icon
ΠΕ
(Πληροφορικής)
Υπάλληλος ΥΠΠΕΘ2131335144phristopoulos[at]iep.edu.gr

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top