Μονάδα Τεχνικής Εκπαίδευσης: Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να καλύψει ανάγκες στελέχωσης της Επιστημονικής Μονάδας Τεχνικής Εκπαίδευσης, προσκαλεί εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διαθέτουν αξιόλογη διδακτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση να καταθέσουν αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. Τονίζεται ότι η σχετική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 7/6/2017 και ώρα 14:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top