Διενέργεια συνεντεύξεων υποψηφίων για τα Π.Σ. της Ιστορίας

Σε συνέχεια της με αριθμό 28/10-07-2017 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7TΚΛΟΞΛΔ-Α72) ανακοινώνονται, μετά από τη διαδικασία των ενστάσεων, τα αποτελέσματα των συμπεριλαμβανομένων στους Πίνακες των αποδεκτών και μη αποδεκτών υποψηφιοτήτων, που αφορούν στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3209/23-05-2017 (ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4).

Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι συμπεριλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο των αποδεκτών υποψηφιοτήτων καλούνται σε συνέντευξη την Τετάρτη 12/07/2017, ώρα 13:00-17:00, στο Γραφείο του Προέδρου του Ι.Ε.Π. (Τσόχα 36, 9ος όροφος, Αθήνα), σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα συνεντεύξεων.

Την ίδια ημέρα (12.07.2017) οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικά, στο πεδίο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Διδακτικής Εμπειρίας» της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν επακριβώς τη διδακτική τους εμπειρία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για τον σκοπό αυτό από 07:00 έως και 13:00 μόνο την ημέρα της συνέντευξης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

1Η ΟΜΑΔΑ (13:00-14:00)
    •    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    •    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    •    ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
    •    ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    •    ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
    •    ΖΕΡΒΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
    •    ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
    •    ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


2Η ΟΜΑΔΑ (14:00-15:00)
    •    ΚΑΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
    •    ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
    •    ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
    •    ΚΟΥΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
    •    ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    •    ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΥΡΤΩ
    •    ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    •    ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ


3Η ΟΜΑΔΑ (15:00-16:00)
    •    ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
    •    ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
    •    ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
    •    ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
    •    ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    •    ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ
    •    ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
    •    ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

4Η ΟΜΑΔΑ (16:00-17:00)
    •    ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    •    ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    •    ΣΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
    •    ΤΡΙΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
    •    ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
    •    ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top