Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με τα τυπικά δικαιολογητικά και την αξιολόγηση/ βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 02/2017) για την Εξωτερικ

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top