Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης α) το υπ’ αρ. 11/31-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου για τον υπ’ αρ. πρωτ. 3501/06-06-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό του ΙΕΠ

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top