Ανακοίνωση με επιλεγέντες και προτεινόμενους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στο ΙΕΠ για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης

Συμφώνα με την Πράξη υπ’ αριθμ. 36/14-9-2017 του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. 4988/28-7-2017 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών α) για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) β) για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στον φορέα» του ΙΕΠ.

Οι πρώτοι από τους υποψηφίους για κάθε θέση/ αντικείμενο απασχόλησης είναι οι επιλεγέντες και προτεινόμενοι προς απόσπαση για τέσσερα έτη στο ΙΕΠ για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην οικεία πρόσκληση.

 

Με εντολή Προέδρου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Διοίκησης Προσωπικού

 

Χρυσή Μπομπαρίδου

[Η ανακοίνωση και οι πίνακες σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top