Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο h2020: «Open Schools for Open Societies – OSOS» (ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 36/14-09-2017 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), καλεί σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου OSOS το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τo σχολικό έτος 2017-18, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

[Η πρόσκληση σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top