Παράταση προθεσμίας της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και την εκπόνηση Π.Σ. και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού

Λόγω λάθους στον τρόπο με τον οποίο αναγραφόταν η ώρα (12:00 μ.μ.) της προθεσμίας της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και την εκπόνηση Π.Σ. και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται έως την Πέμπτη 28/09/2017 και ώρα 24:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top