Ανακοίνωση- Διευκρίνιση που αφορά στη συμμετοχή στην από 19-10-2017 (Α.Π. 7066) πρόσκληση

Ανακοίνωση- Διευκρίνιση

Διευκρινίζεται ότι το ΙΕΠ με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7066/19-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του νέου Λογότυπου του και στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των νέων σε σχετικές πρωτοβουλίες προσκαλεί τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων  ΑΕΙ και ΤΕΙ που φοιτούν σε τμήματα με προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με τη σχεδίαση με προσέγγιση εικαστική, εφαρμοσμένων τεχνών, γραφιστική ή άλλο συναφές αντικείμενο, να υποβάλλουν προτάσεις.

 

Η Υπεύθυνη διενέργειας του Διαγωνισμού

Ελένη Ατσαλάκη

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top