Πρόσκληση υποψηφίων επειρογνωμόνων προς συνέντευξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τη με αριθ. πρωτ. 8352/08-12-2017/ΙΕΠ  με ΑΔΑ: 73ΘΨΟΞΛΔ-7ΘΚ  Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 6508/02-10-2017 με ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017  στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

[Ολόκληρη η ανακοίνωση σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top