Οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/11-1-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού (ΑΠ ΙΕΠ 8262/4-12-2017, και ΑΔΑ: ΨΡΨΡΟΞΛΔ-8Ε9), και κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης του πενθημέρου ενστάσεων, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων

 

Θέση

Γνωστικό Αντικείμενο

Σειρά

Σύμβουλος Α’

Ειδική Παιδαγωγική

ΑΣΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (προτείνεται για απόσπαση)

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

3

ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4

 

Με εντολή Προέδρου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Διοίκησης Προσωπικού

 

Χρυσή Μπομπαρίδου

 

[Η Ανακοίνωση σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top