Έγκριση των πρακτικών 1/09-03-2018 και 2/12-03-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του Ι.Ε.Π.σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έγκριση των πρακτικών υπ’ αρ. 1/09-03-2018 και 2/12-03-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του Ι.Ε.Π. επί του Αποσπάσματος Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 1648/02-03-2017 (ΑΔΑ:6ΞΦΙΟΞΛΔ-ΕΟΟ) και με θέμα: «Έγκριση του υπ' αρ. 5/28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας».

[Η Απόφαση σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top