Διενέργεια συνεντεύξεων στο Ι.Ε.Π. σχετικά με την υλοποποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» (ΟΠΣ 5001036, ΕΣΠΑ 2014 - 2020)

Μετά τη με αριθ. πρωτ. 3091/15-3-2018 με ΑΔΑ: 96ΦΛΟΞΛΔ-ΓΛΦ  Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1506/27-02-2018 με ΑΔΑ: ΨΥ4ΜΟΞΛΔ-ΠΧΚ Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΕπιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5001036, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προσκαλεί τους/τις παρακάτω υποψηφίους/ες τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018  στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αν. Τσόχα 36), προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

Α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1.        

ΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ

9.45 – 10.00

2.        

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10.00 - 10.15

3.        

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

10.15 - 10.30

4.        

ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ

10.30 – 10.45

5.        

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪΤΣΑ

10.45 – 11.00

6.        

ΦΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

11.00 - 11.15

7.        

ΖΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

11.15 - 11.30

8.        

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

11.30 – 11.45

9.        

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.45 - 12.00

10.     

ΧΙΩΤΗ ΣΟΥΣΑΝΑ

12.00 – 12.15

11.     

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

12.15 - 12.30

12.     

ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

13.00 – 13.15

13.     

ΡΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

13.15 - 13.30

14.     

ΠΑΝΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

13.30 – 13.45

15.     

ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13.45 – 14.00

16.     

ΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

14.00 – 14.15

17.     

ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

14.15 – 14.30

 Τέλος, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου/ας, αυτός/ή οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype) στην προβλεπόμενη ώρα, δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη/στριας.

[Η Ανακοίνωση σε pdf]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top