Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3818/2-4-2018 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θητεία τετρα

   11 Μαΐου 2018   

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/10-5-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3818/2-4-2018 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θητεία τετραετούς διάρκειας»  του ΙΕΠ.

Ο/H πρώτος/η σε σειρά κατάταξης από τον κάθε πίνακα είναι ο προτεινόμενος/η προς απόσπαση για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του ΙΕΠ με θητεία τετραετούς διάρκειας, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην οικεία πρόσκληση.

  1. Θέση Προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΟ

Ζήβελδης Απόστολος

60

37

97

Βουτσινάκης Κωνσταντίνος

50

33

83

Τοκμακίδου Ξανθίππη

52

30

82

Ντάμτσιου Βασιλική

27,04

25

52,04

 

  1. Θέση Προϊσταμένου/ης Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΟ

Μπαθιανάκης Ιωάννης

52

37

89

 

  1. Θέση Προϊσταμένου/ης Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΟ

Ηλιάκη Μαρία

49,01

35

84,01

Παυλίδου Αναστασία

26

30

56

Τσάγκας Χρυσόστομος

18

25

43

 

  1. Θέση Προϊσταμένου/ης Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Συνέντευξη

ΣΥΝΟΛΟ

Κωτσόγιαννη Βιολέττα

50

38

88

Βουτσινάκης Κωνσταντίνος

56

30

86

Παπαδοπούλου Σταυρούλα

28,68

30

58,68

Τσιλίκας Βάιος

33,30

25

58,30

Πάτσης Ανδρέας

29,02

25

54,02

Χρηστίδη Αλίκη

18

30

48

Τσάγκας Χρυσόστομος

21,04

25

46,04

Επί των ως άνω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

[Η Ανακοίνωση σε pdf]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top