Ανακοίνωση διενέργειας συνεντεύξεων υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται ότι, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας», οι συνεντεύξεις υποψηφίων, ως μέρος της αξιολογικής διαδικασίας, θα διεξαχθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Με επόμενη ανακοίνωση θα κοινοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top