ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ για την 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

για την 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή  αιτήσεων  προς  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  ιδιωτικού  δικαίου  με  έως  και δεκατέσσερις  (14)  Πτυχιούχους  Ανώτατης  Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες για την υλοποίηση  πακέτων  εργασίας  του  Υποέργου 1  «Πιλοτικές  Παρεμβατικές  Δράσεις  Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων  στα  Νηπιαγωγεία  της  Θράκης»,  της Πράξης  «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων  στα  Νηπιαγωγεία  της  Θράκης»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  5003740,  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στο γραφείο του καθ. Γιώργου Μαυρομμάτη, Παλαιό κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής, Ν.Χηλή, Αλεξανδρούπολη (γραφείο 20 στο ισόγειο, τηλ:6945418254) 

Αμοιβαίες αλλαγές ωρών μπορούν να υπάρξουν μόνο μετά από συνεννόηση και συμφωνία απ’  ευθείας μεταξύ των υποψηφίων

ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1

09:30

Βελή Αμέτ Χατιτζέ

2

09:50

Γιακούπ Σινάν

3

10:10

Δουρμούς Ρεϊχάν

4

10:30

Καπζά Φεϊζουλά Τζεμηλέ

5

10:50

Κιγιτζή Τουλίν

6

11:10

Μαντέ Γκουλισάχ

7

11:30

Μουεμίν Λαλέ

8

11:50

Μουσταφά Φεμπιχά

9

12:10

Μπαντάκ Αρζού

10

12:30

Μπατζάκ Τζανσού

11

12:50

Οσμάν Ρεϊχάν

12

13:10

Σερήφ Γκιουλσάχ

13

13:30

Σουλεϊμάν Γκιουλτέν

14

13:50

Τουγτζέ Χουσεΐν

15

14:10

Χιουμέτ Μεμέτ Σεβιγέ

16

14:30

Χοτζά Σελίν

17

14:50

Χουσεΐν Μπασιά Μουμινέ

18

15:10

Χουσεΐν Μπουρτζού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης                                                    Τα μέλη

                 Γ. Μαυρομμάτης                                                        Μ. Σφυρόερα    Β. Δαλκαβούκης

Η Γραμματέας

Α. Παυλίδου

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top