Παράταση υποβολής αιτήσεων για θέσεις στην οικονομική υπηρεσία

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/30-8-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 8499/31-7-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου  2018 (ώρα 13:00).

Με επόμενη ανακοίνωση θα κοινοποιηθούν  λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.

 

Από το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top