Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης οριστικών πινάκων για την υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης οριστικών πινάκων για την υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

[Σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top