Διενέργεια συνεντεύξεων σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 8449/31-07-2018 με ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 8449/31-07-2018 με ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους  την Τρίτη  18-09-2018 στην αίθουσα του 4ου ορόφου, προκειμένου να αξιολογηθεί και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

11.00-11.15

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΛΗΣ

11.15-11.30

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΛΖΑΣ

11.30-11.45

4

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ

11.45-12.00

5

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗΣ

12.00-12.15

6

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ

12.15-12.30

7

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΓΚΑ

12.30-12.45

 

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[Ολόκληρη η Ανακοίνωση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top