Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11098/26.09.2018 (ΑΔΑ: 6Β1ΔΟΞΛΔ-ΟΨΠ) για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς -5008057

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top