Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10 Οκτωβρίου 2018 

 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου με αντικείμενο τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της λεωφόρου Μεσογείων 396 στην Αγία Παρασκευή.

 Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η συντήρηση των κάτωθι κλιματιστικών μηχανημάτων περιλαμβανομένης της πλήρωσής τους με τα κατάλληλα ψυκτικά υγρά για την ομαλή λειτουργία τους:

  • Στο ισόγειο στο χώρο του αναγνωστηρίου: 2 επίτοιχα split YORK, 1 οροφής YORK
  • Στο πατάρι: 2 επίτοιχα split YORK, 1 οροφής YORK

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 22.10.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top