Οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας

Σύμφωνα με την 56η/22-11-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων όσον αφορά στην «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας» (ΑΠ ΙΕΠ 7176/29-6-2018).

 

Θέση

Γνωστικό Αντικείμενο

Σειρά

Σύμβουλος Α’

Μαθηματικά

Στουραΐτης Κωνσταντίνος

1

Αντωνόπουλος Παναγιώτης

2

Σύμβουλος Α’

Εκπαίδευση Προσφύγων

Δεληκάρη Παρασκευή

1

Σύμβουλος Α’

Κοινωνικές επιστήμες με ειδίκευση στην έρευνα

Γιοβάνογλου Σοφία

1

Σύμβουλος Α’

Προσχολική εκπαίδευση

Δώνη Ελένη

1

Σύμβουλος Β’

Ειδική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Κουτσουμπού Μαρία

1

Παπασταυρινίδου Γεωργία

2

Ξάνθη Στυλιανή

3

Κούτρας Στέφανος

4

Σύμβουλος Β’

Ειδική αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ειδ. στη Φυσική Αγωγή

Καστανιάς Θεόδωρος

1

Σύμβουλος Β’

Εκπαίδευση Προσφύγων

 

Καραγγελή Ανθούλα

1

 

Θέση

Γνωστικό Αντικείμενο

Σειρά

Σύμβουλος Β’

Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Α/βάθμια εκπαίδευση

Χαλκιώτης Δημήτριος

1

Σύμβουλος Β’

Γλωσσολογία

Αδάμπα Βασιλική

1

Σύμβουλος Β’

Ανθρωπιστικές επιστήμες, με ειδίκευση στην επιμόρφωση

Ευαγγελινός Μάριος

1

Καλογεροπούλου Παναγιώτα

 2

Γάτου Παρασκευή

 3

Σύμβουλος Β’

Κοινωνικές επιστήμες, με ειδίκευση στην επιμόρφωση

Δάντη Αθηνά

1

Σύμβουλος Β’

Κοινωνικές επιστήμες, με ειδίκευση στην έρευνα

Βεντούρης Ιωάννης

1

Σύμβουλος Β’

Μουσική

Μπαταργιάς Τριαντάφυλλος

1

Κεφάλας Μιχαήλ

2

Ευπατρίδου Μαρία

3

Δεϊμέζη Κυριακή

4

 

Οι πρώτοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ες για κάθε θέση είναι οι επιλεγέντες/επιλεχθείσες και προτεινόμενοι/ες προς απόσπαση στο ΙΕΠ για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην ως άνω πρόσκληση.

Από το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης

 

[Η Ανακοίνωση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top