Πρόσκληση υποβολής αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ -5003740

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δύο (2) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740

Οι υποψήφιοι/-ες έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία. Στη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη υπάρχουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: 27/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 

Σχετική Πρόσκληση

Yποβολή αίτησης

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top