Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στην εταιρεία με επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ι.Ε.Π.» στην εταιρεία με επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

[H απόφαση σε pdf]

[Το ιστορικό της πρόσκλησης]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top