Διευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004858196, ΑΡ. ΔΙΑΚ: 05/2019): «Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top