Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/22.05.2019 και 3/29.05.2019 πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (αρ. διακ.02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/22.05.2019 και 3/29.05.2019 πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην ελληνική νοηματική γλώσσα επιμορφωτικού – εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες διερμηνείας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort