ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποψηφίων σε συνέντευξη τη Δευτέρα 01-07-2019

Μετά την με αριθ. πρωτ. 4348/13-05-2019 με ΑΔΑ: 9ΒΚΥΟΞΛΔ-3ΗΞ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Δευτέρα, 01-07-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αναστ. Τσόχα 36, 11521 Αθήνα), προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

4795/28-05-2019

09.00 π.μ

2

4767/28-05-2019

09.15 π.μ.

3

4791/28-05-2019

09.30 π.μ.

4

4749/27-05-2019

09.45 π.μ.

5

4759/28-05-2019

10.00 π.μ.

6.

4786/28-05-2019

10.15 π.μ.

7

4783/28-05-2019

10.30 π.μ.

8.

4713/24-05-2019

10.45 π.μ.

9.

4613/22-05-2019

11.00 π.μ.

10.

4750/27-05-2019

11.15 π.μ.

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 4348/13-05-2019/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[Η Ανακοίνωση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort