ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόσκληση για συνέντευξη

Μετά την με αριθ. πρωτ. 11057/21-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Τετάρτη, 13-11-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αν. Τσόχα 36), προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΒΕΖΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

12.15 μ.μ.

2

ΒΟΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

12.30 μ.μ.

3

ΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

12.45 μ.μ.

4

ΔΙΖΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13.00 μ.μ

5

ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13.15 μ.μ.

6

ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

13.30 μ.μ

7

ΜΠΙΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

13.45 μ.μ

8

ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

14.00 μ.μ

9

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

14.15 μ.μ

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 11057/21-10-2019 Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[Η Ανακοίνωση]

Σχετική Πρόσκληση

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top