Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 01/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας (Αρ. Διακήρυξης: 06/2018), του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Οριζόντια Πράξη
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», Υποέργο 11
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 12/2018), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» - MIS 5001313
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 11/2018), για «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» στο πλαίσιο της Πράξης ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» με MIS 50
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 10/2019), για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» .
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 10/2018), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 09/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 09/2018), για «Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας» Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 07/2018),για «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»» Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 06/2020), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 06/2019) για την ανάθεση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 05/2019), για «Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 05/2018), για «Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 05/2018), για «Διοργάνωση συνεδρίου – Sign First» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 04/2020), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 04/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 03/2020), για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη /Παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιμόρφωσης του ΙΕΠ» στο πλαίσιο της Πράξης- (MIS) 5001259
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 03/2019), για «Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας» - MIS 5004204
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 02/2020), για την ανάθεση του έργου: Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top