Σκοπός του έργου της μονάδας είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της συνεργατικής κουλτούρας στο σχολείο, η προαγωγή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά καθώς και η εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών ανεξαρτήτως κοινωνικού, πολιτισμικού ή γλωσσικού υποβάθρου, ιδιαίτερα όσων είναι μέλη μειονοτήτων και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Κύρια αντικείμενα των μελών της μονάδας είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη περιεχομένου και παιδαγωγικών εργαλείων, η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών σε ευέλικτα θεσμικά σχήματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και η διενέργεια ερευνών με έμφαση στις ποιοτικές μεθόδους για την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων στη μαθησιακή διαδικασία.

Ονοματεπώνυμο
Τρούκη Παρασκευή (Συντονίστρια)
Δοκοπούλου Μαρία
Ζερβού Ρεγγίνα
Καρναβάς Βασίλειος
Κοκολάκη Μαρία
Κυριακίδη Ειρήνη
Μουσέτης Γρηγόριος
Τσιαγκάνη Θεοδώρα
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη
Ειδικότητα
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ04.04 Β
Βιολόγος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη  Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη  Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Ειδική Σύμβουλος
Σύμβουλος Γ'
Τηλέφωνο
213-1335-569
213-1335-568
213-1335-568
213-1335-334
213-1335-550
213-1335-144
213-1335-403
213-1335-567
213-1335-406
Email
etrouki
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
rzervou
[at]iep.edu.gr
vkarnavas
[at]iep.edu.gr
mkokolaki
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
gmousetis
[at]iep.edu.gr
thtsiagani
[at]iep.edu.gr
aharitonidou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top