Σκοπός του έργου της μονάδας είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της συνεργατικής κουλτούρας στο σχολείο, η προαγωγή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά καθώς και η εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών ανεξαρτήτως κοινωνικού, πολιτισμικού ή γλωσσικού υποβάθρου, ιδιαίτερα όσων είναι μέλη μειονοτήτων και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Κύρια αντικείμενα των μελών της μονάδας είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη περιεχομένου και παιδαγωγικών εργαλείων, η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών σε ευέλικτα θεσμικά σχήματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και η διενέργεια ερευνών με έμφαση στις ποιοτικές μεθόδους για την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων στη μαθησιακή διαδικασία.

Ονοματεπώνυμο
Τρούκη Παρασκευή (Συντονίστρια)
Βυθούλκα Αναστασία
Δοκοπούλου Μαρία
Ζερβού Ρεγγίνα
Καρναβάς Βασίλειος
Κυριακίδη Ειρήνη
Μαυροματίδης Ηλίας
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη
Ψάλτου Ευστράτιος
Ειδικότητα
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ04.04
Βιολόγος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ17.04
Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ01
Θεολόγος
Ιδιότητα
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη  Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο
213-1335-569
213-1335-214
213-1335-568
213-1335-568
213-1335-553
213-1335-144
213-1335-568
213-1335-406
213-1335-551
Email
etrouki
[at]iep.edu.gr
avithoulka
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
rzervou
[at]iep.edu.gr
vkarnavas
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
imavromatidis
[at]iep.edu.gr
aharitonidou
[at]iep.edu.gr
epsaltou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top