ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Επιστημονικής Επιμορφωτικής Ημερίδας

artful thinking

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και συγκεκριμένα η Μονάδα Προσχολικής Εκπαίδευσης και η Μονάδα των  Τεχνών συνδιοργανώνουν με το 6ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Αττικής επιστημονική επιμορφωτική ημερίδα με ομιλήτρια την επίκουρη  καθηγήτρια Dr Angela Salmon και με αντικείμενο συζήτησης την αξιοποίηση του έντεχνου συλλογισμού (Artful Thinking) στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.

Σκοπός της επιμορφωτικής ημερίδας είναι η Dr Angela Salmon να παρουσιάσει θεωρητικά πλαίσια και προσεγγίσεις για την  αξιοποίηση  των Τεχνών για την καλλιέργεια παγκόσμιων δεξιοτήτων και  τη διερεύνηση και διαχείριση ζητημάτων παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η δημοκρατία, η διαφορετικότητα, η μετανάστευση, η ανάπτυξη ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών μέσω εναλλακτικών οπτικών, η επίλυση προβλημάτων και η ανάληψη δράσης, οι διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, κ.α.

Επίσης, θα παρουσιαστούν πρακτικές εφαρμογές των εν λόγω προσεγγίσεων σε νηπιαγωγεία της περιοχής ευθύνης του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και θα σχεδιαστούν δράσεις για την πιλοτική εφαρμογή των εν λόγω προσεγγίσεων σε νηπιαγωγεία οι οποίες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια σε ημερίδα που θα διοργανωθεί από τις ως ανωτέρω αναφερόμενες επιστημονικές μονάδες του ΙΕΠ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top