Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού

Str Dep logo

H σύσταση του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού έγινε με τον Νόμο 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018). Έργο του Γραφείου είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. Το Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ονοματεπώνυμο
Νικάκης Βασίλειος
Νικολόπουλος Άγγελος
Σπανέλλη Μαρία - Τατιάνα
Τρίμη-Κύρου Αικατερίνη
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ02
Φιλόλογος
Ιδιότητα
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-148
213-1335-129
213-1335-169
210-344-2874
E-mail
vnikakis
[at]iep.edu.gr
anikolopoulos
[at]iep.edu.gr
tspanelli
[at]iep.edu.gr
atrimikirou
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top