Τμήμα Νομικής Υποστήριξης


Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης είναι αυτοτελές τμήμα που υπάγεται στην Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. και παρέχει νομικές εργασίες για ζητήματα νομικού ενδιαφέροντος που απασχολούν το φορέα. Έχει κατ' εξοχήν συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Παρίσταται και εκπροσωπεί επίσης κατόπιν εξουσιοδότησης, τον φορέα ενώπιον δικαστικών και άλλων αρχών για νομικές υποθέσεις.

Επικοινωνία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης στο email law[at]iep.edu.gr

Ονοματεπώνυμο
Πετράκη Χρυσή (Προϊσταμένη)
Ασημαντώνης Μιχαήλ
Ράπτης Νικόλαος
Ειδικότητα
Δικηγόρος
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
Ιδιότητα
Δικηγόρος με Έμμισθη Εντολή
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-141
213-1335-129
213-1335-131
E-mail
cpetraki
[at]iep.edu.gr
masimanonis
[at]iep.edu.gr
nraptis
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top