Βιογραφικό Αντιπροέδρου ΙΕΠ

 

Γεώργιος Η. Μπαραλής

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρόεδρος Ι.Ε.Π.

Ο Γεώργιος Η. Μπαραλής γεννήθηκε στη Ρόδο το 1954 και είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή  στο Ε.Κ.Π.Α. Το επαγγελματικό, διδακτικό και ερευνητικό του έργο εστιάζει γενικότερα στον ρόλο και τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην εκπαίδευση.

Έχει εμπειρία διδασκαλίας πλέον των 25 ετών στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου και Πειραματικού Λυκείου). Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δίδαξε από το 2003 μέχρι σήμερα στο Ε.Κ.Π.Α., στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, στην Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,καθώς και στο Π.Ε.Κ. Πειραιά. Έχει διατελέσει Διευθυντής Γυμνασίου, Μέλος και Αναπληρωτής Ταμίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Πρόεδρος του μαθητικού διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.). Υπήρξε μέλος του Ερευνητικού Κέντρου Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ε.Μ.Ε. (2001-2006) με τομείς δραστηριότητας τα Αναλυτικά προγράμματα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο, ενώ παράλληλα στο ίδιο Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης συμμετέχει ως Συντονιστής στο πεδίο των Αναλυτικών Προγραμμάτων και της Επιμόρφωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2019-2021). Επίσης, υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας του σχολικού εγχειριδίου «Μαθηματικά» της Ε΄ τάξης Δημοτικού.

Έχει δημοσιεύσει πολλές ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά  περιοδικά και συνέδρια.

 

Επικοινωνία

Top