ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τατιάνα Σπανέλλη, μέλος του Δ.Σ. του ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Τατιάνα Σπανέλλη είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. 

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει διδακτική εμπειρία 25 ετών στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (Κολλέγιο Αθηνών-Ψυχικού).

Από το 2011-2017 διετέλεσε Διευθύντρια του 72ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

Από το 2015 είναι μέλος του ΔΣ του ΙΕΠ.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό/ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στη επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στον εγγραμματισμό και στις καλές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Ενδιαφέρεται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων στο σχολείο με έμφαση στη διάχυση των καλών πρακτικών.

Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και μέλος των συγγραφικών ομάδων των παρακάτω σχολικών διδακτικών εγχειριδίων:

1: Ένα μήνυμα σου στέλνω, Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2000 (για τα μειονοτικά σχολεία Θράκης).

2: Γλώσσα Α' Δημοτικού, Γράμματα -Λέξεις-Ιστορίες, Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2006.

3: Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία Β’ Λυκείου, Αθήνα, ΙΤΥΕ, 2018.

Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, είναι συγγραφέας επιμέρους κεφαλαίων σε βιβλία και έχει παρουσία σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες.

Ενδεικτικά, στα πλαίσια της ενασχόλησής της με την Επιμόρφωση Ενηλίκων, υπήρξε Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Β΄ Εκπαιδευτικών ΠΕ70 στο Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης ΙΕΠ-ΥΠΔΒΜ, Επιμορφώτρια και υπεύθυνη ΠΟΔ Αττικής στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων μαθητών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Συντονίστρια/επιμορφώτρια εκπ/κων των σχολικών μονάδων του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Υπήρξε μέλος, εκ μέρους του ΙΕΠ, της ομάδας εργασίας που εκπόνησε το Π.Δ. 79/2017 (Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων).

Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι: οι κοινωνικές σπουδές, η αξιοποίηση της τέχνης στο σχολείο, η διαπολιτισμική εκπαίδευση.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top