Αναστάσιος Εμβαλωτής

CURRICULUM VITAE

 

Ο Αναστάσιος Εμβαλωτής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο "Mεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής". Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών επιστημονικής έρευνας, αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Έρευνα και στη διερεύνηση της σχέσης Επιστήμης – Τεχνολογίας και Κοινωνίας. Έχει συντονίσει και συντονίζει διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα, συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα, ενώ δημοσιεύει σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top