Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ) Ημ/νια: 07/02/2023 14:28:04 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Π1ΛΟΞΛΔ-ΦΗΘ


Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα μαθήματα των τριών τάξεων του ΕΠΑΛ» της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220

Θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα μαθήματα των τριών τάξεων του ΕΠΑΛ» της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξης μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220 Ημ/νια: 07/02/2023 14:04:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΞΥΟΞΛΔ-2Ε3


Διακοπή τετραετούς απόσπασης σε θέση επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής της μόνιμης εκπαιδευτικού Στούμπα Αρτεμησίας

Θέμα: Διακοπή τετραετούς απόσπασης σε θέση επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής της μόνιμης εκπαιδευτικού Στούμπα Αρτεμησίας Ημ/νια: 06/02/2023 11:24:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΥΚΟΞΛΔ-ΧΡΚ


ΚΩΤΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΤΠΥ e15/ 31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (2021ΣΕ34510168 MIS5124310)(50516-1)

Θέμα: ΚΩΤΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΤΠΥ e15/ 31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (2021ΣΕ34510168 MIS5124310)(50516-1) Ημ/νια: 03/02/2023 15:08:42 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΒΞΓΟΞΛΔ-ΤΓΥ


Εισήγηση έγκρισης Πίνακα Επιμορφωτών/τριών Β΄ για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035543

Θέμα: Εισήγηση έγκρισης Πίνακα Επιμορφωτών/τριών Β΄ για την Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035543 Ημ/νια: 03/02/2023 15:04:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΑ0ΟΞΛΔ-ΑΘΖ


ΚΑΡΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΠΥ 23/31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (2019ΣΕ34510005 MIS 5035543)(50630-1)

Θέμα: ΚΑΡΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΠΥ 23/31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (2019ΣΕ34510005 MIS 5035543)(50630-1) Ημ/νια: 03/02/2023 14:30:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΡΦΞΟΞΛΔ-ΘΨ6


ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΠΥ 23/30-12-2022 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 09/12/2022 ΕΩΣ 30/12/2022 (2018ΣΕ34510269 MIS5027220)(50511-1)

Θέμα: ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΠΥ 23/30-12-2022 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 09/12/2022 ΕΩΣ 30/12/2022 (2018ΣΕ34510269 MIS5027220)(50511-1) Ημ/νια: 03/02/2023 14:28:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ρ6ΤΜΟΞΛΔ-ΔΞΣ


ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΠΥΑ13/31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΑΠΟ 18-01-2023 ΕΩΣ 31-01-2023 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2018ΣΕ34510269 MIS5027220)(50511-1)

Θέμα: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΠΥΑ13/31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΑΠΟ 18-01-2023 ΕΩΣ 31-01-2023 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2018ΣΕ34510269 MIS5027220)(50511-1) Ημ/νια: 03/02/2023 14:24:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ρ6ΝΝΟΞΛΔ-ΖΗΒ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΠΥ 77/31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ & ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓΑΖ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (2019ΣΕ34510002 MIS5022549)(50600-1)

Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΠΥ 77/31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ & ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓΑΖ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (2019ΣΕ34510002 MIS5022549)(50600-1) Ημ/νια: 03/02/2023 14:19:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΡΗΝΟΞΛΔ-24Σ


ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΠΥ 1/6 31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦ. ΕΙΣΦ. ΕΡΓΑΖ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (2020ΣΕ34510432 MIS5070818)(50612-1)

Θέμα: ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΠΥ 1/6 31-01-2023 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦ. ΕΙΣΦ. ΕΡΓΑΖ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (2020ΣΕ34510432 MIS5070818)(50612-1) Ημ/νια: 03/02/2023 14:12:15 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ι5ΘΟΞΛΔ-8ΝΛ


Επικοινωνία

Top