Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Κοινοποίηση απορριπτικής εφετειακής απόφασης κατά της κ. …………………..και έγκριση ανάθεσης με αμοιβή δικαστικού Επιμελητή.

Θέμα: Κοινοποίηση απορριπτικής εφετειακής απόφασης κατά της κ. …………………..και έγκριση ανάθεσης με αμοιβή δικαστικού Επιμελητή. Ημ/νια: 14/11/2019 15:06:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΤΚΟΞΛΔ-ΦΡΝ


ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ "ΠΕ2.1 Α' ΦΑΣΗ" (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) (50580-4)

Θέμα: ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ "ΠΕ2.1 Α' ΦΑΣΗ" (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) (50580-4) Ημ/νια: 13/11/2019 12:11:42 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 68Ω0ΟΞΛΔ-ΡΟ8


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 12/11/2019 16:26:23 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΑΥΟΞΛΔ-ΤΝ3


α) Ορισμός Ομάδας Έργου και β) Ανάθεση έργου και σύναψη σύμβασης στα μέλη της Ομάδας Έργου για το Έργο: «Reflecting 4 Change (R4C)», το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+KA3

Θέμα: α) Ορισμός Ομάδας Έργου και β) Ανάθεση έργου και σύναψη σύμβασης στα μέλη της Ομάδας Έργου για το Έργο: «Reflecting 4 Change (R4C)», το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+KA3 Ημ/νια: 12/11/2019 16:16:36 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΘΨΟΞΛΔ-7ΒΑ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 12/11/2019 15:23:16 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΙΥ8ΟΞΛΔ-693


Έγκριση: α. Υλοποίησης 2ου κύκλου διά ζώσης επιμόρφωσης στις θεματικές ενότητες ΘΕ1, ΘΕ4 και ΘΕ5 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β΄ επιμορφωτική φάση» των υποέργων 2 έως και 6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ: 5008057 και β. την ανάθεση επιμορφωτικού έργου στα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ4 και ΥΜ5 του μητρώου επιμορφωτών της Πράξης, οι οποίοι θα συμμετέχουν αντίστοιχα, ως επιμορφωτές/τριες των θεματικών ενοτήτων ΘΕ1, ΘΕ4 και ΘΕ5, στη διά ζώσης επιμόρφωση που θα υλοποιηθεί την περίοδο από Νοέμβριο 2019 έως και Φεβρουάριο 2020 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β’ επιμορφωτική φάση» των υποέργων 2 έως και 6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057

Θέμα: Έγκριση: α. Υλοποίησης 2ου κύκλου διά ζώσης επιμόρφωσης στις θεματικές ενότητες ΘΕ1, ΘΕ4 και ΘΕ5 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β΄ επιμορφωτική φάση» των υποέργων 2 έως και 6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ: 5008057 και β. την ανάθεση επιμορφωτικού έργου στα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ4 και ΥΜ5 του μητρώου επιμορφωτών της Πράξης, οι οποίοι θα συμμετέχουν αντίστοιχα, ως επιμορφωτές/τριες των θεματικών ενοτήτων ΘΕ1, ΘΕ4 και ΘΕ5, στη διά ζώσης επιμόρφωση που θα υλοποιηθεί την περίοδο από Νοέμβριο 2019 έως και Φεβρουάριο 2020 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β’ επιμορφωτική φάση» των υποέργων 2 έως και 6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 Ημ/νια: 12/11/2019 15:14:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ0ΚΧΟΞΛΔ-ΧΥΑ


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Ημ/νια: 12/11/2019 14:39:08 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ο95ΟΞΛΔ-ΦΟ4


ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) (50580-1)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) (50580-1) Ημ/νια: 12/11/2019 14:27:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΤΔΟΞΛΔ-70Δ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΪΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019(2019ΣΕ34510002 MIS 5022549)(50600-1)

Θέμα: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΪΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019(2019ΣΕ34510002 MIS 5022549)(50600-1) Ημ/νια: 12/11/2019 14:05:56 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 60ΕΜΟΞΛΔ-ΖΥΨ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019(2019ΣΕ34510002 MIS 5022549)(50600-1)

Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019(2019ΣΕ34510002 MIS 5022549)(50600-1) Ημ/νια: 12/11/2019 14:05:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞΛΔ-4ΔΤ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top