Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ν.ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ-Κ.ΖΗΣΙΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (60350)

Θέμα: Ν.ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ-Κ.ΖΗΣΙΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (60350) Ημ/νια: 16/10/2018 10:45:46 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΨ26ΟΞΛΔ-ΕΩ8


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018) Ημ/νια: 16/10/2018 10:45:41 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΘ8ΟΞΛΔ-8Δ5


Εντολή μετακίνησης της κ. Κυριακίδη

Θέμα: Εντολή μετακίνησης της κ. Κυριακίδη Ημ/νια: 16/10/2018 10:08:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω3Τ5ΟΞΛΔ-ΨΕ2


Έγκριση του υπ’ αρ. 9/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT».

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 9/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT». Ημ/νια: 15/10/2018 13:56:04 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΑΥ9ΟΞΛΔ-4ΙΝ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 15/10/2018 13:00:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΨΟΦΟΞΛΔ-ΖΣΒ


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017- ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 OSOS (60550)

Θέμα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017- ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 OSOS (60550) Ημ/νια: 15/10/2018 12:38:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΥΡΕΟΞΛΔ-ΗΧ0


Εντολή Μετακίνησης του κ. Κουρμπέτη στην Ισπανία

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης του κ. Κουρμπέτη στην Ισπανία Ημ/νια: 15/10/2018 12:09:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΧΟΟΞΛΔ-3ΕΗ


ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΑΠΟ 01/03/2018 ΕΩΣ 13/07/2018 ACT- ACTive (60350)

Θέμα: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΑΠΟ 01/03/2018 ΕΩΣ 13/07/2018 ACT- ACTive (60350) Ημ/νια: 15/10/2018 11:42:01 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ01ΗΟΞΛΔ-ΦΩΤ


ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313) (50520-1)

Θέμα: ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313) (50520-1) Ημ/νια: 15/10/2018 10:50:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΛΦΟΞΛΔ-Β95


Έγκριση πληρωμής Γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Α. για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Θέμα: Έγκριση πληρωμής Γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Α. για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Ημ/νια: 12/10/2018 13:14:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΨ4ΟΞΛΔ-Ω2Ρ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top