Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Ι.Ε.Π., του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. και Συντονιστών/Συντονιστριών Επιστημονικών Μονάδων του Γραφείου Α΄ Κύκλου του Ι.Ε.Π., για τις ανάγκες του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Οι παιδαγωγικές Ιδέες του Janusz Korczak: Σχεδιάζοντας το μέλλον ενός κόσμου που σέβεται τα παιδιά και τα δικαιώματά τους»

Θέμα: Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Ι.Ε.Π., του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. και Συντονιστών/Συντονιστριών Επιστημονικών Μονάδων του Γραφείου Α΄ Κύκλου του Ι.Ε.Π., για τις ανάγκες του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Οι παιδαγωγικές Ιδέες του Janusz Korczak: Σχεδιάζοντας το μέλλον ενός κόσμου που σέβεται τα παιδιά και τα δικαιώματά τους» Ημ/νια: 15/10/2019 14:11:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΜΗΟΞΛΔ-ΞΡΝ


Ενοικίαση αίθουσας με οπτικοακουστικές υποδομές στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών για τη διοργάνωση Συνεδρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου IMPACT

Θέμα: Ενοικίαση αίθουσας με οπτικοακουστικές υποδομές στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών για τη διοργάνωση Συνεδρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου IMPACT Ημ/νια: 15/10/2019 12:32:18 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ1ΙΟΞΛΔ-4ΡΦ


ΠΑΝΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.1.2.3.6 & ΕΦΚΑ ΑΠΟ 22/05/2018 ΕΩΣ 31/07/2019 (2016ΣΕ34510047 MIS 5001036 )(50550-1)

Θέμα: ΠΑΝΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.1.2.3.6 & ΕΦΚΑ ΑΠΟ 22/05/2018 ΕΩΣ 31/07/2019 (2016ΣΕ34510047 MIS 5001036 )(50550-1) Ημ/νια: 15/10/2019 11:37:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 67ΧΦΟΞΛΔ-Ε3Θ


ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 19/4-18/7/2019(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 19/4-18/7/2019(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 14/10/2019 13:47:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΟΚΟΞΛΔ-ΓΤΝ


Εισήγηση σχετικά με συνεργασία του Ι.Ε.Π., Ελληνικών Πανεπιστημίων και UNICEF για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού εντατικής μάθησης (accelerated learning) για τη σχολική ένταξη των παιδιών προσφύγων μεταναστών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Θέμα: Εισήγηση σχετικά με συνεργασία του Ι.Ε.Π., Ελληνικών Πανεπιστημίων και UNICEF για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού εντατικής μάθησης (accelerated learning) για τη σχολική ένταξη των παιδιών προσφύγων μεταναστών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ημ/νια: 11/10/2019 16:14:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΒΞΟΞΛΔ-ΙΘΔ


Έγκριση των υπ’ αριθμ. 17/30-08-2019, 19/05-09-2019 και 23/04-10-2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό.

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 17/30-08-2019, 19/05-09-2019 και 23/04-10-2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό. Ημ/νια: 11/10/2019 15:58:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω7Γ3ΟΞΛΔ-ΕΛΞ


Απόφαση ανάθεσης του έργου της προμήθειας δεκαοκτώ (18) μπαταριών διαστάσεων 90mm 70mm 100mm (Πλάτος Βάθος Ύψος) 12V5AH, για το ups μάρκας Legrand Inform MultiPower DSPMP 1106-10 (6 KVA) για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην εταιρεία Σ. & Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ο.Ε.

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης του έργου της προμήθειας δεκαοκτώ (18) μπαταριών διαστάσεων 90mm 70mm 100mm (Πλάτος Βάθος Ύψος) 12V5AH, για το ups μάρκας Legrand Inform MultiPower DSPMP 1106-10 (6 KVA) για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην εταιρεία Σ. & Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ο.Ε. Ημ/νια: 11/10/2019 14:22:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΝΗΟΞΛΔ-ΧΔ6


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 11/10/2019 13:38:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΩΓΟΞΛΔ-7Κ6


Εντολή Μετακίνησης της κ.Θ. Άστερη

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης της κ.Θ. Άστερη Ημ/νια: 11/10/2019 13:26:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΜΛ1ΟΞΛΔ-76Θ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 11/10/2019 12:48:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω05ΕΟΞΛΔ-879


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top