Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΧΜΕΤ ΧΟΤΖΑ ΑΛΗ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΑΧΜΕΤ ΧΟΤΖΑ ΑΛΗ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:37:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 99ΟΞΟΞΛΔ-ΣΔ7


ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΑΤΜΕ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΑΤΜΕ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:37:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΣΒΟΞΛΔ-ΖΛΔ


ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΙΛΙΣ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΙΛΙΣ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:37:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΥΓΡΟΞΛΔ-2Ψ8


ΧΑΣΑΝ ΠΕΡΒΙΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΧΑΣΑΝ ΠΕΡΒΙΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:37:23 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 64ΓΙΟΞΛΔ-ΑΒΚ


ΜΕΜΕΤ ΕΜΙΝ ΖΟΥΜΠΕΪΔΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΜΕΜΕΤ ΕΜΙΝ ΖΟΥΜΠΕΪΔΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:37:20 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΜΓΟΞΛΔ-ΑΡΛ


ΤΟΠ ΓΚΙΟΥΝΟΥΛ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΤΟΠ ΓΚΙΟΥΝΟΥΛ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:37:14 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 90ΡΩΟΞΛΔ-4ΨΔ


ΑΔΕΜ ΣΙΜΠΕΛ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΑΔΕΜ ΣΙΜΠΕΛ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:37:09 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9018ΟΞΛΔ-Κ4Ω


ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΝΕΔΙΜΕ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΝΕΔΙΜΕ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:15:45 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΞΛΔ-8ΙΚ


ΜΕΧΜΕΤ ΣΟΝΓΚΙΟΥΛ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΜΕΧΜΕΤ ΣΟΝΓΚΙΟΥΛ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:15:41 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 97ΖΚΟΞΛΔ-ΖΕΑ


ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΙΝΑΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΙΝΑΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 15/02/2019 15:15:36 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΟΨΟΞΛΔ-ΘΓΚ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top