Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 09/08/2017 14:57:23 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΥΗΟΞΛΔ-ΞΘΙ


Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του 2017 του Ι.Ε.Π. για την ανανέωση ονόματος χώρου (domain name): www.iep.edu.gr και β) απευθείας ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης ονόματος χώρου (domain name)

Θέμα: Έγκριση α) δέσμευσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του 2017 του Ι.Ε.Π. για την ανανέωση ονόματος χώρου (domain name): www.iep.edu.gr και β) απευθείας ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης ονόματος χώρου (domain name) Ημ/νια: 09/08/2017 14:51:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΕ4ΟΞΛΔ-ΑΟΝ


ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017)

Θέμα: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017) Ημ/νια: 09/08/2017 12:44:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7520ΟΞΛΔ-3Ω6


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 09/08/2017 12:09:30 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 78Ξ9ΟΞΛΔ-ΨΤΟ


Ενημέρωση περί μη αποπληρωμής δαπανών μετακίνησης της επιμορφούμενης κ. Σταματοπούλου Μαρίας στο Κ.Σ.Ε. Γυμνασίου Γαστούνης Ηλίας(με κωδ.5064-2), συνολικού ποσού 315,00€, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του Μεικτού Μοντέλου Μάθησης (Β’ ΦΑΣΗ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

Θέμα: Ενημέρωση περί μη αποπληρωμής δαπανών μετακίνησης της επιμορφούμενης κ. Σταματοπούλου Μαρίας στο Κ.Σ.Ε. Γυμνασίου Γαστούνης Ηλίας(με κωδ.5064-2), συνολικού ποσού 315,00€, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του Μεικτού Μοντέλου Μάθησης (Β’ ΦΑΣΗ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Ημ/νια: 09/08/2017 11:50:14 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΨΥΟΞΛΔ-Ν4Ψ


ΔΕΗ ΑΕ ΑΡ ΛΟΓ 1099457128 ΑΡ ΠΑΡΟΧ 118502241 01 1 ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝ 01/07/2017-31/07/2017

Θέμα: ΔΕΗ ΑΕ ΑΡ ΛΟΓ 1099457128 ΑΡ ΠΑΡΟΧ 118502241 01 1 ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝ 01/07/2017-31/07/2017 Ημ/νια: 09/08/2017 10:49:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ρ3ΖΟΞΛΔ-ΦΗ6


Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036.

Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036. Ημ/νια: 04/08/2017 14:19:46 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ78ΑΟΞΛΔ-ΟΞΕ


ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημ/νια: 04/08/2017 12:01:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ3ΑΚΟΞΛΔ-ΞΔ6


έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο και σύναψης σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «ACT – ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences» (ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3)

Θέμα: έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο και σύναψης σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «ACT – ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences» (ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3) Ημ/νια: 03/08/2017 11:57:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΞΗΖΟΞΛΔ-806


ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017)

Θέμα: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017) Ημ/νια: 02/08/2017 09:57:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Ν2ΧΟΞΛΔ-ΒΝΔ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top