Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ανάκληση απόσπασης του εκπαιδευτικού Βασιλείου Παπαδόπουλου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: Ανάκληση απόσπασης του εκπαιδευτικού Βασιλείου Παπαδόπουλου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ημ/νια: 21/08/2018 13:35:30 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ι9ΤΟΞΛΔ-Ω93


Ανάκληση απόσπασης της εκπαιδευτικού Ελένης Σεραλίδου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: Ανάκληση απόσπασης της εκπαιδευτικού Ελένης Σεραλίδου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ημ/νια: 21/08/2018 13:32:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΖΝΨΟΞΛΔ-ΝΝΦ


Έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήματος (Ανακοίνωση) ένταξης νέων μελών στο Mητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057

Θέμα: Έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήματος (Ανακοίνωση) ένταξης νέων μελών στο Mητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 Ημ/νια: 20/08/2018 14:23:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΥ8ΝΟΞΛΔ-90Ζ


Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την υπ’ αριθ. πρωτ. 7176/29-06-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄ τετραετούς θητείας, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την υπ’ αριθ. πρωτ. 7176/29-06-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄ τετραετούς θητείας, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης Ημ/νια: 03/08/2018 15:06:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Μ7ΖΟΞΛΔ-ΨΕΘ


ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο «Μελέτη για την εφαρμογή συστήματος συμβουλευτικής και καθοδήγησης»

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο «Μελέτη για την εφαρμογή συστήματος συμβουλευτικής και καθοδήγησης» Ημ/νια: 03/08/2018 13:54:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω39ΩΟΞΛΔ-065


Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7133/29-06-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε Οργανικές Μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θητεία τετραετούς διάρκειας (ΑΔΑ: ΨΑΨ3ΟΞΛΔ-ΞΣΩ)

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7133/29-06-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε Οργανικές Μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θητεία τετραετούς διάρκειας (ΑΔΑ: ΨΑΨ3ΟΞΛΔ-ΞΣΩ) Ημ/νια: 03/08/2018 13:51:03 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΟΚ8ΟΞΛΔ-ΔΨ2


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 03/08/2018 12:41:42 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 62ΛΙΟΞΛΔ-ΚΗ3


Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ημ/νια: 03/08/2018 11:41:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΓΚΟΞΛΔ-55Ρ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 54.08

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 54.08 Ημ/νια: 03/08/2018 09:45:11 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΠΟΔΟΞΛΔ-ΘΡΖ


Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. 8388/27-07-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την με αρ. πρωτ. 8388/27-07-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ημ/νια: 02/08/2018 15:05:02 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΒΡ7ΟΞΛΔ-Α34


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top