Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με MIS: 5022549.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με MIS: 5022549. Ημ/νια: 20/06/2019 16:23:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ξ37ΟΞΛΔ-4Ε5


Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση σύμβασης Συμβασιούχου της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5032906.

Θέμα: Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση σύμβασης Συμβασιούχου της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5032906. Ημ/νια: 20/06/2019 15:01:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 97Σ8ΟΞΛΔ-ΚΜΕ


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 20/06/2019 13:32:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ39ΨΟΞΛΔ-ΟΞΚ


Έγκριση: α) αιτήματος 3ης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204, β) αιτήματος 3ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 1, 2, 3, 4 και 5 της Πράξης γ) τροποποίησης της υπογραφείσας σύμβασης της αναδόχου κ. Θεοδώρας Κατσαούνου

Θέμα: Έγκριση: α) αιτήματος 3ης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204, β) αιτήματος 3ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 1, 2, 3, 4 και 5 της Πράξης γ) τροποποίησης της υπογραφείσας σύμβασης της αναδόχου κ. Θεοδώρας Κατσαούνου Ημ/νια: 19/06/2019 17:52:21 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Α3ΚΟΞΛΔ-8Μ6


ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/2/2019 (2017ΣΕ34510007 MIS 5004204) (50540-2)

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/2/2019 (2017ΣΕ34510007 MIS 5004204) (50540-2) Ημ/νια: 19/06/2019 13:51:17 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΣΘΟΞΛΔ-ΠΞ8


ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/2/2019 (2017ΣΕ34510007 MIS 5004204) (50540-1)

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/2/2019 (2017ΣΕ34510007 MIS 5004204) (50540-1) Ημ/νια: 19/06/2019 13:51:11 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΘΥΟΞΛΔ-ΝΦΔ


ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖ. ΤΙΜ.INV551/31-05-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ MAΪOY2019(2016ΣΕ34510090 MIS 5001313)(50520-1)

Θέμα: ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖ. ΤΙΜ.INV551/31-05-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ MAΪOY2019(2016ΣΕ34510090 MIS 5001313)(50520-1) Ημ/νια: 19/06/2019 11:50:29 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 65ΜΖΟΞΛΔ-912


ΑΧΜΕΤ ΧΟΤΖΑ ΑΛΗ ΤΠΥ5/31-05-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ. ΜΑΪΟΥ 2019(2017ΣΕ34510003 MIS5003740)(50530-1)

Θέμα: ΑΧΜΕΤ ΧΟΤΖΑ ΑΛΗ ΤΠΥ5/31-05-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ. ΜΑΪΟΥ 2019(2017ΣΕ34510003 MIS5003740)(50530-1) Ημ/νια: 18/06/2019 17:00:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΞΜ4ΟΞΛΔ-ΡΟΦ


ΑΔΕΜ ΣΙΜΠΕΛ ΤΙΜ 10/31-05-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ.&ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ. & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ ΜΑΪΟΥ 2019(2017ΣΕ34510003 MIS5003740)(50530-1)

Θέμα: ΑΔΕΜ ΣΙΜΠΕΛ ΤΙΜ 10/31-05-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ.&ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ. & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ ΜΑΪΟΥ 2019(2017ΣΕ34510003 MIS5003740)(50530-1) Ημ/νια: 18/06/2019 17:00:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΒΙ9ΟΞΛΔ-ΚΕΝ


ΜΟΥΣΑ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΕ ΤΠΥ12/31-05-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ.&ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ. & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ ΜΑΪΟΥ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS5003740)(50530-1)

Θέμα: ΜΟΥΣΑ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΕ ΤΠΥ12/31-05-2019 ΑΜ.ΣΥΜΒ.&ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ. & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ ΜΑΪΟΥ 2019 (2017ΣΕ34510003 MIS5003740)(50530-1) Ημ/νια: 18/06/2019 17:00:18 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΧ4ΖΟΞΛΔ-ΧΦΙ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top