Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» - με κωδικό ΟΠΣ 5070818

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» - με κωδικό ΟΠΣ 5070818 Ημ/νια: 20/09/2021 15:25:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΧΗΞΟΞΛΔ-Ω60


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ανάθεση του έργου της επιμέλειας κειμένων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035543

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ανάθεση του έργου της επιμέλειας κειμένων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035543 Ημ/νια: 20/09/2021 15:12:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Α3ΥΟΞΛΔ-17Λ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών Διοικητικής/Διαχειριστικής και Οικονομοτεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων και Διοίκηση της Πράξης» της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών Διοικητικής/Διαχειριστικής και Οικονομοτεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων και Διοίκηση της Πράξης» της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220. Ημ/νια: 20/09/2021 14:50:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ473ΟΞΛΔ-5ΨΦ


ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10/03/2021 ΕΩΣ 10/06/2021(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021)

Θέμα: ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10/03/2021 ΕΩΣ 10/06/2021(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021) Ημ/νια: 20/09/2021 12:03:11 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΗΧΟΞΛΔ-ΘΝ0


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ημ/νια: 17/09/2021 17:01:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9


Έγκριση του υπ’ αρ. 5/17-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ 5070654.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 5/17-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ 5070654. Ημ/νια: 17/09/2021 15:56:20 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΚΡ0ΟΞΛΔ-6ΛΟ


1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 17/09/2021 14:43:43 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΨ24ΟΞΛΔ-1ΩΗ


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι.ΜΑΚΡΗ ΤΙΜ/152 06-07-2021 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΔΟΤΕΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INCLUSIVE SCHOOLS_ROMA

Θέμα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι.ΜΑΚΡΗ ΤΙΜ/152 06-07-2021 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΔΟΤΕΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INCLUSIVE SCHOOLS_ROMA Ημ/νια: 17/09/2021 14:21:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6551ΟΞΛΔ-ΩΛ2


Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων στη Διοικητική Υπηρεσία

Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων στη Διοικητική Υπηρεσία Ημ/νια: 17/09/2021 14:10:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΝΕΘΟΞΛΔ-ΔΥΚ


ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 07-10/09/2021 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021)

Θέμα: ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 07-10/09/2021 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2021) Ημ/νια: 17/09/2021 13:12:14 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ54ΨΟΞΛΔ-ΥΘ4


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top