Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-5)

Θέμα: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-5) Ημ/νια: 19/01/2018 14:26:04 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 736ΨΟΞΛΔ-ΤΓΛ


ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-4)

Θέμα: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-4) Ημ/νια: 19/01/2018 14:26:01 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΧΝΟΞΛΔ-86Φ


ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-3)

Θέμα: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-3) Ημ/νια: 19/01/2018 14:25:56 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΩΦΦΟΞΛΔ-75Ο


ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-2)

Θέμα: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-2) Ημ/νια: 19/01/2018 14:25:52 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΥ64ΟΞΛΔ-ΞΩΥ


ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-1)

Θέμα: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-1) Ημ/νια: 19/01/2018 14:25:50 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΚΠΝΟΞΛΔ-ΘΛΘ


ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-5)

Θέμα: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-5) Ημ/νια: 19/01/2018 14:25:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Ι52ΟΞΛΔ-ΕΤΧ


ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-4)

Θέμα: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-4) Ημ/νια: 19/01/2018 14:25:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ5ΤΡΟΞΛΔ-Φ7Ψ


ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-3)

Θέμα: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-3) Ημ/νια: 19/01/2018 14:25:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΗΝΚΟΞΛΔ-3Χ1


ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-2)

Θέμα: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-2) Ημ/νια: 19/01/2018 14:25:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΡ5ΟΞΛΔ-82Β


ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-1)

Θέμα: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ7/31-12-2017 ΑΜ.ΣΥΜΒ. & ΕΡΓ ΕΙΣΦ ΕΦΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017(2017ΣΕ34510007 MIS 5004204)(50540-1) Ημ/νια: 19/01/2018 14:25:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΤΝΟΞΛΔ-793


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top