Η Επιστημονική Μονάδα Εκπαιδευτικής Καινοτομίας πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συνδέονται με την προώθηση της καινοτομίας, ως μέσου ποιοτικού μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βελτίωσης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Στο πεδίο της «Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» εμπίπτουν ενέργειες, δράσεις ή/και ολοκληρωμένα προγράμματα που υποστηρίζουν την ανανέωση των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών και την εν γένει εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη όπως ο πολιτισμός, η προαγωγή της υγείας, τα ψηφιακά μέσα και η τεχνολογία. 

Στον τομέα των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα γνωμοδοτεί ή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για θέματα σπουδών (π.χ. ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια), γνωμοδοτεί επί αιτημάτων που διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού εντός του ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων, απαντά σε συναφή με το αντικείμενό της ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχουν τεθεί από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παρέχει στοιχεία σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο πλαίσιο της συνεργασίας του τελευταίου με οργανισμούς και φορείς που σχετίζονται με τη διεθνή και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.  

Επιπροσθέτως, η Μονάδα:

  • σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις για την εκπόνηση ερευνών, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
  • προβαίνει σε ενέργειες που αφορούν στη δημοσιότητα του έργου της Μονάδας (διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.),
  • υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας στα σχολεία,
  • συμβάλλει στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.

Έργα της Μονάδας σε εξέλιξη:

H Μονάδα υποστήριξε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της καινοτομίας «Θεματική Εβδομάδα 2016-17: Σώμα και Ταυτότητα». Η  καινοτομία,  η οποία υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2016-17, είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που εστίαζαν σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.  Για το σχολικό έτος 2017-18, η Μονάδα υποστηρίζει την υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης η οποία περιλαμβάνει τους περσινούς βασικούς άξονες και επιπροσθέτως το θέμα: «Κυκλοφοριακή Αγωγή-Οδική Ασφάλεια». Οι δράσεις της «Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας» υλοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 όχι μόνο στα Γυμνάσια, αλλά και στα Δημοτικά και τα Λύκεια της χώρας.

Για περαιτέρω ενημέρωση: http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category

Ονοματεπώνυμο 
Ψάλτου Ευστράτιος (Συντονιστής)CV icon
Γούσιου ΑνθήCV icon
Γραμμένος ΝικόλαοςCV icon
Δούτσιου Ειρήνη
Ηλιοπούλου Ηλιάνα - Παναγιώτα
Κακαρά Αλεξάνδρα
Κιουρτσόγλου Παρασκευή
Κότσιρα-Ταμπακοπούλου Αναστασία
Μανδηλαρά Σοφία
Μπάρτζη ΘεοδώραCV icon
Μπεκριδάκης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Σταυρούλα 
Παπαμαργαρίτη Γεωργία
Πιτσικάλης Σταύρος
Ρούσσος Ιωάννης
Συρίγος ΕυάγγελοςCV icon
Φέρμελη Γεωργία
Χατζησγουρή Βασιλική
Ειδικότητα
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ88.02
Φυτικής Παραγωγής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ86   
Πληροφορικής
ΠΕ89.01
Καλλιτεχνικών Σπουδών
ΠΕ04.05
Γεωλόγος
ΠΕ83
Ηλεκτρολόγων
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός 
Ειδικός Σύμβουλος
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-406
213-1335-563
213-1335-564
213-1335-502
213-1335-565
213-1335-358
213-1335-554
213-1335-202
213-1335-406
213-1335-220
213-1335-334
213-1335-354
213-1335-103
213-1335-360
213-1335-353
213-1335-353
213-1335-351
213-1335-358
Email
epsaltou
[at]iep.edu.gr
agousiou
[at]iep.edu.gr
ngrammenos
[at]iep.edu.gr
idoutsiou
[at]iep.edu.gr
iliopoulou
[at]iep.edu.gr
akakara
[at]iep.edu.gr
pkiourtsoglou 
[at]iep.edu.gr
akotsira
[at]iep.edu.gr
smandilara
[at]iep.edu.gr
thbartzi
[at]iep.edu.gr
dmpekridakis
[at]iep.edu.gr
spapadopoulou
[at]iep.edu.gr
gpapamargariti
[at]iep.edu.gr
spitsikalis
[at]iep.edu.gr
iroussos 
[at]iep.edu.gr
esirigos
[at]iep.edu.gr
gfermeli
[at]iep.edu.gr
vchatzisgouri
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top