Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  • Παρασκευοπούλου Μαρία, 210-3442905 (ΥΠΠΕΘ, Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων)
  • Χατζηευστρατίου Αγγελική, 210-3443141  (ΥΠΠΕΘ, Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων)

Τεχνικά Προβλήματα (Δήλωση Συμμετοχής, Υποβολή Εργασίας):

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Top