Μονάδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Η Μονάδα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (στο εξής Μ.Ε.Ε.), η οποία βάσει του νόμου 4763/2020 (Κεφ. Γ΄, άρθρ. 96):

  • σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της,
  • συνεργάζεται με το Τμήμα Γ' Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης,
  • γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον/στην εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • γνωμοδοτεί για την πιστοποίηση των επιμορφωτικών φορέων, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  • εφαρμόζει, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου, τα κριτήρια εγγραφής επιμορφωτών σε ειδικά μητρώα, με γνώμονα ιδίως την καταλληλότητα και γνωστική επάρκεια των επιμορφωτών, το επιμορφωτικό αντικείμενο, τους στόχους και την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται τα επιμορφωτικά προγράμματα,
  • συγκροτεί, τηρεί και επικαιροποιεί τα μητρώα επιμορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης,
  • εκπονεί ή και προτείνει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
  • οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης και
  • μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που καταρτίζει το Ι.Ε.Π..

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Καραγιάννη Σοφία
(Συντονίστρια)
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552skaragianni[at]iep.edu.gr
Αλεξανδράκης Διογένης
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335506d.alexandrakis[at]iep.edu.gr
Βεντούρης Ιωάννης CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335554iventouris[at]iep.edu.gr
Γεωργαντά Βασιλική
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335561v.georganta[at]iep.edu.gr
Κλημεντιώτη Χριστίνα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335506x.klimedioti[at]iep.edu.gr
Μαραμπέα Άρτεμις
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566amarampea[at]iep.edu.gr
Πασπαλιάρη Μαίρη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335556mpaspaliari[at]iep.edu.gr
Πήλιουρας Παναγιώτης
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335557ppiliouras[at]iep.edu.gr
Σπυρόπουλος Γεώργιος
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.gspiropoulos[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top