Μονάδα Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Το όραμά μας

Ένα Σχολείο για όλα τα παιδιά με συμπεριληπτική κουλτούρα και διαφοροποιημένο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθησιακό περιβάλλον,όπως αποτυπώνεται στο video -μήνυμα του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ένταξιακή Εκπαίδευση

 

Ο σκοπός μας

Η συνεχής επεξεργασία των προγραμμάτων, των ειδικών μεθόδων και πρακτικών και του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να εξασφαλίζεται

 • το δικαίωμα στην εκπαίδευση  του κάθε παιδιού  που  αντιμετωπίζει  δυσκολίες  και  εμπόδια,  σε  οποιαδήποτε  φάση  της  σχολικής  του  ζωής
 • η διαφοροποίηση της διδακτικής μεθοδολογίας και της παιδαγωγικής κουλτούρας
 • η διεπιστημονικότητα στην υποστήριξη των ατομικών αναγκών και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών 
 • η μαθησιακή ένταξη μέσω πολύγλωσσου και πολυ-πολιτισμικού υλικού
 • η συμπεριληπτική κουλτούρα και η πολιτισμική και πολύγλωσση μάθηση
 • η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών με αναπηρία 

 

Το έργο της Μονάδας είναι να ερευνά και να προαγάγει

 • την παιδαγωγική και διδακτική της σχολικής και μαθησιακής ένταξης 
 • την μεθοδολογία για την συμπερίληψη των παιδιών με διαφορετικό γλωσσικό, μαθησιακό, πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο
 • τις αρχές, τα εργαλεία και τις διαδικασίες για την εξατομίκευση και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
 • τα προγράμματα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • τον εκπαιδευτικό προγραμματισμότης πρώιμης και έγκαιρης παρέμβασης στην αναπηρία
 • τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό της υποδοχής και μαθησιακής ένταξης νεοεισερχόμενων μαθητών και μαθητριών  
 • την μεθοδολογία της μετάβασης και της προαγωγής της μαθησιακής ετοιμότητας των ευάλωτων παιδιών
 • την παρακολούθηση και ενσωμάτωση των διεθνών και ευρωπαϊκών εργαλείων υιοθέτησης των δικαιωμάτων του παιδιού
 • τις εκπαιδευτικές δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων
 • τα αναγκαία παιδαγωγικά μέτρα για την αποτροπή κάθε μορφής σχολικής αποτυχίας και σχολικής διαρροής των παιδιών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • τις μεθόδους και τα εργαλεία για την βελτίωση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα μαθησιακά στυλ
 • τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του εκπαιδευτικού συστήματος 
 • την προσβασιμότητα του επιμορφωτικού υλικού και των δημοσιεύσεων του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία και εντυποαναπηρία
 • τις διαδικασίες μετάβασης, συνέργειας με υποστηρικτικούς θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Γελαστοπούλου Μαρία
(Συντονίστρια)CV icon
ΠΕ60.50
(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335107gelm[at]iep.edu.gr
Αδαμοπούλου Μαρία
ΠΕ79.01
(Μουσικής Επιστήμης)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335334m.adamopoulou[at]iep.edu.gr
Αφεντουλίδου Άννα CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335409afentoulidou[at]iep.edu.gr
Βυθούλκα Αναστασία CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335409avithoulka[at]iep.edu.gr
Δούμα Ελπίδα
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335410e.douma[at]iep.edu.gr
Ράμμου Δέσποινα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335407drammou[at]iep.edu.gr
Τίγκα Ευαγγελία
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335305e.tigka[at]iep.edu.gr
Χαραλαμπίδου Παυλίνα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335411pcharalampidou[at]iep.edu.gr
Χαροκοπάκη Αργυρώ
ΠΕ78
(Κοινωνικών Επιστημών)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335404acharokopaki[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top