Μονάδα Διδακτικών Βιβλίων

Η «Μονάδα Διδακτικών Βιβλίων» ανήκει στις Επιστημονικές Μονάδες του Τμήματος Β’ - Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού της Επιστημονικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ (υπ’ αριθμ. 8/09-02-2023 Απόφαση του ΔΣ)

Η Επιστημονική Μονάδα Διδακτικών Βιβλίων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Την επιστημονική υποστήριξη και εποπτεία του Μητρώου Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) ως προς τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξή του.
  • Τη γνωμοδότηση σε θέματα που άπτονται της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του Ι.Ε.Π. για την ένταξη και διαχείριση του υλικού της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.).
  • Τη διατύπωση εισηγήσεων/γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων/αιτημάτων σχετικών με τα διδακτικά βιβλία και το Μ.Δ.Β., καθώς και επί επιστημονικών/παιδαγωγικών ζητημάτων που αφορούν το υλικό της Ψ.Β.Δ.Β..
  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας, επιστημονικών συνεδρίων/ημερίδων, καθώς και επιμορφωτικών συναντήσεων με στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή επικοινώνηση της επιστημονικής-παιδαγωγικής-διδακτικής αξίας του πολλαπλού βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία και της ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση μέσω του ψηφιακού υλικού που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
  • Τη διενέργεια ερευνών αναφορικά με το πολλαπλό βιβλίο, τη σύνδεσή του με τα νέα Προγράμματα Σπουδών, την αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη κ.ά.
  • Την εποπτεία του σχεδιασμού και της ενημέρωσης της ιστοθέσης της Μονάδας στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π..

 

Τηλέφωνα Μονάδας Διδακτικών Βιβλίων

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Μπίλλα Πολυξένη
(Συντονίστρια)
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335351pmpilla[at]iep.edu.gr
Αφεντουλίδου Άννα CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335409afentoulidou[at]iep.edu.gr
Δούμα Ελπίδα
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335410e.douma[at]iep.edu.gr
Ζυμπίδης Δημήτριος
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335302dzimpidis[at]iep.edu.gr
Καραγιάννη Σοφία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552skaragianni[at]iep.edu.gr
Πασπαλιάρη Μαίρη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335556mpaspaliari[at]iep.edu.gr
Πετροπούλου Γεωργία
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335207gpetropoulou[at]iep.edu.gr
Πήλιουρας Παναγιώτης
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335557ppiliouras[at]iep.edu.gr
Σταματοπούλου Αναστασία
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335352a.stamatopoulou[at]iep.edu.gr
Στάμου Κλειώ
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Ειδικός/η Σύμβουλος2131335306k.stamou[at]iep.edu.gr
Τίγκα Ευαγγελία
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335305e.tigka[at]iep.edu.gr
Τραμπίδου Γεωργία
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335308g.trampidou[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top