ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818

 

22 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 04/14-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τη σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστών) σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης "Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων" και "Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων" του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης "Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας" με κωδ. ΟΠΣ (MIS 5070818).

>Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από το Σάββατο 23.10.2021 και ώρα 13:00 έως και την Παρασκευή 29.10.2021 και ώρα 13:00.

 

19 Οκτωβρίου 2021

1. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί των υπ’ αρ. 1/7-10-2021 και 2/13-10-2021 Πρακτικών της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) για το γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικά, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» (MIS 5070818).

2. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 01/07-10-2021 και 02/12-10-2021 Πρακτικών της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/11-10-2021 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) για το γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της Πράξης “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας” (MIS 5070818).

4. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/11-10-2021 Πρακτικού της 4ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στα γνωστικά αντικείμενα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας” (MIS 5070818).

5. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/08-10-2021 και 2/13-10-2021 Πρακτικών της 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά, τα οποία αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00.

 

 

8 Οκτωβρίου 2021

Έγκριση των υπ΄ αρ. 1/04-10-2021 και υπ’ αρ. 2/06-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

 

24 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων»-Φάση Γ΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 27-09-2021 έως 8-10-2021 και μέχρι τις 14:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία:

1. ΕΡΓΑ ->ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -> ΜΗΤΡΩΑ

2. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo --> ΕΙΣΟΔΟΣ -> ΕΠΙΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ» -> «ΟΔΗΓΙΕΣ»

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης, καθώς και συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.
Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο Ι.Ε.Π., όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης ο/η Υποψήφιος/α αποδέχεται πλήρως τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.


Yποβολή αίτησης εδώ


 

24 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/6-9-2021, 2/10-9-2021 και 3/17-9-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τη σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστών) σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης "Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων" και "Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων" του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης "Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας" με κωδ. ΟΠΣ (MIS 5070818).

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από το Σάββατο 25.09.2021 και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 30.09.2021 και ώρα 13:00.


 

26 Αυγούστου 2021

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Επισημαίνεται: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php έως την Κυριακή 05-09-2021 και ώρα 23:00

 

 30 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 30.07.2021 και ώρα 14:00 μμ. έως και 27.08.2021 και μέχρι τις 15:00 συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα.

Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο μητρώο κατά την Α’ φάση δεν υποβάλλουν αίτηση, παρά μόνο εάν επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά.

Οι ήδη ενταγμένοι έχουν δικαίωμα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους ως προς τα τυπικά προσόντα, ήτοι τα Κριτήρια 1 «Πτυχία», Κριτήριο 2α «Συμμετοχή σε συγγραφή Προγραμμάτων Σπουδών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα», 2β «Συμμετοχή σε συγγραφή Βιβλίων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και το Κριτήριο 3. «Εμπειρία στο αντικείμενο της πρόσκλησης».

Το κριτήριο Δ’ (Συνέντευξη/Δείγμα) δεν επανεξετάζεται και δεν επικαιροποιείται για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Τρέχουσα εμπειρία στην εν λόγω Πράξη δεν μοριοδοτείται.

Οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία:

1. ΕΡΓΑ -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -> ΜΗΤΡΩΑ
2. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo --> ΕΙΣΟΔΟΣ -> ΕΠΙΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ» -> «ΟΔΗΓΙΕΣ»

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Yποβολή αίτησης εδώ


 

19 Μαρτίου 2021

1. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/17-03-2021 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) για το Εξεταζόμενο Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, του γνωστικού αντικειμένου: Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/16-3-2021 Πρακτικού της 6ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Φυσική, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι ενστάσεις επί του συγκεκριμένου πρακτικού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00.

 

 

16 Μαρτίου 2021

Απόφαση Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 7/05-03-2021 και 8/11-03-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση υποβληθεισών ενστάσεων για τα γνωστικά αντικείμενα: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία και Φυσική στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

 

5 Μαρτίου 2021

1. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/26-02-2021 και 3/02-03-2021 Πρακτικών της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο των Αγγλικών, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/01-03-2021 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) για το Εξεταζόμενο Μάθημα: Νέα Ελληνική Γλώσσα, του γνωστικού αντικειμένου: Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/03-03-2021 Πρακτικού της 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από Σάββατο 06 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00.

 

26 Φεβρουαρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 5/19-02-2021 και 6/25-02-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση υποβληθεισών ενστάσεων για τα γνωστικά αντικείμενα: Αγγλικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα &Λογοτεχνία και Μαθηματικά στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

 

26 Φεβρουαρίου 2021

1. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/22-2-2021 Πρακτικού της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ9ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/23-2-2021 Πρακτικού της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνικά, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/24-2-2021 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

4. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/24-2-2021 Πρακτικού της 4ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο της Χημείας, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

5. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/19-2-2021 και 2/24-2-2021 Πρακτικών της 6ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Φυσική, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00.

 

19 Φεβρουαρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 6/11-02-2021 Πρακτικού (αρ. πρωτ. Εισερχ. ΙΕΠ 1418/16-02-2021) της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων Υποψηφίων για την σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστών) της Τ.Θ.Δ.Δ., για το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α).

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

 

12 Φεβρουαρίου 2021

1. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/01-2-2021 και 2/08-2-2021 Πρακτικών της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στα γνωστικά αντικείμενα Αρχαία Ελληνικά & Ιστορία, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/09-02-2021 Πρακτικού της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο των Αγγλικών, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/01-2-2021 και 2/09-2-2021 Πρακτικών της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

4. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί Έγκρισης του υπ’ αρ. 1/08-02-2021 Πρακτικού της 4ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο της Χημείας, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

5. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/01-2-2021 και 2/09-2-2021 Πρακτικών της 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

 

05 Φεβρουαρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 3/14-01-2021 και 4/01-02-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση των υπ’ αρ. πρωτ. 13730/19-12-2020 και 13896/23-12-2020 ενστάσεων αντίστοιχα, που υποβλήθηκαν για το γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικά στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

 

29 Ιανουαρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 5/26-01-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων Υποψηφίων για την σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων της Τ.Θ.Δ.Δ., για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

 

15 Ιανουαρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 4/13-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων Υποψηφίων για τη σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων της Τ.Θ.Δ.Δ. για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α).

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

 

15 Ιανουαρίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/29-12-2020 και 2/13-01-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του ΙΕΠ, που αφορούν στην ένσταση με αρ. πρωτ. 13784/22-12-2020, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

 

18 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού 2/16-12-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Υποψηφίων, για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.
Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

 

25 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 27.11.2020 και ώρα 11:00 έως και 10.12.2020 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα.

Σχετικά αρχεία

Yποβολή αίτησης εδώ


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top