Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοιχτό μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π., MIS: 5027220

20 Ιουλίου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 3/13-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 10499/07-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

09 Ιουνίου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 2/03-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 10499/07-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

29 Μαΐου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/28-5-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορά στην αξιολόγηση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν για τα αποτελέσματα του με αριθμ. 24/18-05-2020 Απόσπασματος Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 4668/18-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΨΗΟΞΛΔ-ΦΞΟ) για την υπ΄ αρ. πρωτ. 10499/07-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην ένταξη στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

18 Μαΐου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 1/08-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 10499/07-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην οικεία Πρόσκληση, οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

25 Νοεμβρίου 2019

Παράταση της Πρόσκλησης Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών της Πράξης 5027220

Η διάρκεια της Πρόσκλησης για ένταξη στο Μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών της Πράξης με ΟΠΣ 5027220 παρατείνεται έως την 20/12/2019 για τη διευκόλυνση των αιτούντων.

 

07 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS: 5027220.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από 09/10/2019 έως 25/11/2019 και μέχρι τις 14:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ένταξης στο μητρώο όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Σχετικά με προηγούμενη πρόσκληση της Πράξης θα ακολουθήσει ενημέρωση.

[Σχετική Πρόσκληση]

Yποβολή αίτησης εδώ

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top