Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία ελεύθερο/η επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης- MIS: 5001313

   21 Οκτωβρίου 2019   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με MIS: 5001313, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: 05/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης

   07 Νοεμβρίου 2019   

Μετά την με αριθ. πρωτ. 11057/21-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Τετάρτη, 13-11-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αν. Τσόχα 36), προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΒΕΖΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

12.15 μ.μ.

2

ΒΟΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

12.30 μ.μ.

3

ΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

12.45 μ.μ.

4

ΔΙΖΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13.00 μ.μ

5

ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13.15 μ.μ.

6

ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

13.30 μ.μ

7

ΜΠΙΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

13.45 μ.μ

8

ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

14.00 μ.μ

9

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

14.15 μ.μ

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 11057/21-10-2019 Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[Η Ανακοίνωση]

   02 Δεκεμβρίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 11057/21.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΨΠΟΞΛΔ-ΗΦΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 09.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top