Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο του Υποέργου 1- MIS: 5032906

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)»  με MIS: 5032906.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, εντός δεκαπέντε  ημερών (15), ήτοι έως και 04.04.2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.

 

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2.  Έντυπο Υποβολής αίτησης

   27 Μαρτίου 2019   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να δηλώσουν τον κωδικό θέσης (ΚΘ1,ΚΘ2,ΚΘ3,ΚΘ4) για τον οποίο επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, στο τέλος της φόρμας «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ», πριν την υπογραφή  της αίτησης  ή/και εξωτερικά του φακέλου που υποβάλουν την αίτηση.

   17 Απριλίου 2019   

Μετά την με αριθ. πρωτ. 2500/20-03-2019 με ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους τη Μ. Τρίτη, 23-04-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα), προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΟΥΕΛΑ

09.00 π.μ

2

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

09.15 π.μ.

3

ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

09.30 π.μ.

4

ΛΥΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

09.45 π.μ.

5

ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

10.00 π.μ.

6

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

10.15 π.μ.

7

ΝΤΕΜΙΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ

10.30 π.μ.

8

ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

10.45 π.μ.

9

ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΑΝΝΑ

11.00 π.μ.

10

ΣΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

11.15 π.μ.

11

ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

11.30 π.μ.

12

ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

11.45 π.μ.

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.2500/20-03-2019/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[Κατεβάστε την Ανακοίνωση]

   10 Μαΐου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/17.04.2019 και 2/23.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις  17.05.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

   03 Ιουνίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/29.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5)  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top