ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Β' Γερμανικής Γλώσσας στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Ευαγγελία Παπαδημητρίου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών. Το 2000 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της με τίτλο: «Η σχέση του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα με τη Γερμανική φιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο του Wilhelm Traugott Krug: Κρηπίς Φιλοσοφίας και Fundamentalphilosophie» στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας.

Επαγγελματική Εμπειρία

Από το 1989 έχει εργαστεί ως Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια ΙΕΚ).

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Ηπείρου και ως Πανεπιστημιακός  Υπότροφος/διδάσκουσα Γερμανικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Από το 2009 έως και το 2016 υπηρέτησε στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο ως Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας.

Από το 2016 έως και σήμερα υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ, κατέχει τη θέση του Συμβούλου Β’ στο αντικείμενο «Γερμανική Γλώσσα» και είναι Συντονίστρια της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος Γερμανική Γλώσσα στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναμόρφωση ΠΠΣ» του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ανέλαβε το συντονισμό των συγγραφικών ομάδων για την εκπόνηση σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο ΓΕΛ και στο ΕΠΑΛ.

Ερευνητικά ασχολείται με τη διδακτική της ξένης γλώσσας, με τις διαπολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας και με θέματα του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά για θέματα εκπαίδευσης και φιλοσοφίας και συμμετέχει σε συνέδρια με ανάλογη θεματολογία.

Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης της Γερμανικής Γλώσσας καθώς και εκπαιδευτικών έργων

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Στο πλαίσιο απασχόλησής της στο ΙΕΠ, διατελεί μέλος Επιτροπών και Ομάδων Έργου του ΙΕΠ και του ΥΠΠΕΘ. Ειδικότερα, συμμετέχει:

  • ως Πρόεδρος στην Επιτροπή εξέτασης Προγραμμάτων Α.Ε.Ι. διδακτικής ξένης γλώσσας
  • στην Επιστημονική Επιτροπή της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης ΕΣΠΑ: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος».
  • Στην ειδική Επιστημονική Επιτροπή της Δράσης 2: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) της Πράξης ΕΣΠΑ: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος».
  • ως μέλος της Ομάδας Έργου/ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (KA3) «ACT – ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences» 

Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων / προγραμμάτων εκπόνησε :

  • επιμορφωτικό υλικό: «Οδηγοί Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο» στο πλαίσιο της Δράσης «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση».

Συμμετείχε ως επιμορφώτρια σε προγράμματα Επιμόρφωσης σε ΠΕΚ με θεματικά πεδία: «Δειγματικές Διδασκαλίες» και «Γερμανική Γλώσσα».

Είναι βαθμολογήτρια γραπτών και αξιολογήτρια προφορικού λόγου στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Έχει ενταχθεί  στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΠΠΕΠ

 

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Νίκα Μαρία
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Κατσανδρή Ευτυχία CV icon
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Προσωπικό ΙΕΠ2131335410ekatsandri[at]iep.edu.gr
Κολιοφώτη Όλγα CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
|
ΠΕ78
(Κοινωνικών Επιστημών)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335302okoliofoti[at]iep.edu.gr
Παπαδημητρίου Ευαγγελία CV icon
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335558epapadimitriou[at]iep.edu.gr
Τσιαούση Δήμητρα CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335166dtsiaousi[at]iep.edu.gr
Χαλκιώτης Δημήτριος CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335221dhalkiotis[at]iep.edu.gr

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top