ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεώργιος Κυνηγόπουλος, αποσπασμένος εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Ο Γεώργιος Κυνηγόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης, με τίτλους «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» και «Πληροφορική και Επικοινωνίες» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Έχει ανακηρυχθεί υπότροφος για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έπειτα από επιτυχή συμμετοχή σε εθνικές εξετάσεις στο αντικείμενο.

Επαγγελματική Εμπειρία

Συμμετείχε σε δύο πανελλαδικές δοκιμασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), επιτυγχάνοντας τον καλύτερο βαθμό γραπτής εξέτασης στην ειδικότητα του στο διαγωνισμό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών (2008) και επίδοση 92,5/100,0 στο «Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων» (2009).

Έχει διδακτική εμπειρία στο χώρο της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην εκπαίδευση ενηλίκων από το 2009.

Διαθέτει γνώση και εμπειρία στις ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και από το 2016 πιστοποίηση “Professional Scrum Master” για συντονισμό σχετικών έργων και ομάδων. Έχει διατελέσει υπεύθυνος εγκαταστάσεων πληροφορικής σε επιχείρηση και σε σχολικά εργαστήρια για 2 έτη.

Μεταξύ 2017 και 2019 υπηρέτησε με απόσπαση σε φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με εισηγήσεις για και συμμετοχή σε έργα πληροφορικής εθνικής εμβέλειας.

Από το 2019 υπηρετεί με απόσπαση στο Ι.Ε.Π., ανήκοντας στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης και στην Επιστημονική Μονάδα για την Ενταξιακή και Ειδική Εκπαίδευση.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν κυρίως τις ευφυείς τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, τα συστήματα συστάσεων (εκπαιδευτικού περιεχομένου), τους τρόπους βελτίωσης διαδικασιών και συνεργασίας ομάδων (π.χ. ανάπτυξης λογισμικού), ζητήματα ανθρώπινης συμπεριφοράς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των ατόμων με υψηλές ικανότητες μάθησης.

Είναι συγγραφέας 2 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσία σε περισσότερα από 4 συνέδρια ή επιστημονικές ημερίδες με ανακοίνωση.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Υπήρξε κριτής επιστημονικού περιοδικού στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, επικεφαλής προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας για εφήβους επαγγελματικής εκπαίδευσης και συντονιστής ομάδας μαθητών που κατασκεύασαν εκπαιδευτικούς οδηγούς και τους παρουσίασαν σε φεστιβάλ ψηφιακής  δημιουργίας.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Αστέρη Θεοδώρα
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335551thasteri[at]iep.edu.gr
Αναστασοπούλου Βασιλική CV icon
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335569vanastasopoulou[at]iep.edu.gr
Γελαστοπούλου Μαρία CV icon
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335107gelm[at]iep.edu.gr
Γραμμένος Νικόλαος CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335564ngrammenos[at]iep.edu.gr
Δώνη Ελένη CV icon
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335569edoni[at]iep.edu.gr
Ζυγογιάννη Αγγελική CV icon
ΠΕ01
(Θεολόγοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335158azigogianni[at]iep.edu.gr
Καστανιάς Θεόδωρος CV icon
ΠΕ11
(Φυσικής Αγωγής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335164thkastanias[at]iep.edu.gr
Κουτσουμπού Μαρία CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335164mkoutsoumpou[at]iep.edu.gr
Μεκάλη Αριστέα
ΠΕ78
(Κοινωνικών Επιστημών)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335404amekali[at]iep.edu.gr
Πανάγου Μελίνα CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335403mpanagou[at]iep.edu.gr
Παπαδοπούλου Ελένη CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335567epapadopoulou[at]iep.edu.gr
Χατζηηλίου Αγγελική CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335405achatziiliou[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top